POLITYKA PRYWATNOŚCI i Cookies (poniżej)

Informacje wstępne

Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Poniższa Polityka Prywatności dotyczy sklepu internetowego: sklep.taubenmedik.pl
(zwanej dalej Sklepem).

Administrator danych: Animal Medik Jarosław Kuś Kalina Kuś S.C. adres: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 223, tel. +48 32 767 88 13, kontakt >

Użytkownik: każda osoba korzystająca z Serwisu.

1. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH:

1.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do celów:

  • umożliwiających świadczenia usług sklepu internetowego
  • obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz kontaktowy)
  • statystycznych i analitycznych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
  • do celów marketingowych

1.2. W celu świadczenia usług oferowanych w Serwisie wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

1.3. W celach analitycznych i statystycznych podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

1.4. Dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora np. polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


1.5. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);


1.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem formularza, e-mail, telefonicznej oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przekazywania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przekazywaniu informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika - zgody.


2. ODBIORCY DANYCH:


2.1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, firmy pocztowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), podmiotom współpracującymi z Administratorem.


2.2. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:


Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania oraz od wymagań przepisów prawnych, a także do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA


Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:


5.1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji świadczonych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być zrealizowana.


5.2 Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania z serwisu i innych funkcjonalności - Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:


Wybrane dane np. pliki Cookies mogą być przekazywane do krajów trzecich, w których przetwarzane są do celów statystycznych i analitycznych (np. Google - USA).

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI:


Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

POLITYKA COOKIES

1. Strona internetowa sklep.taubenmedik.pl korzysta z plików cookies, aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników, świadczyć usługi elektroniczne, do poprawy świadczonych usług, oraz w celach statystycznych i analitycznych (świadczonych np. przez Google).

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis www. Cookies nie są szkodliwe dla Państwa urządzenia oraz nie zawierają wirusów.

3. W przeglądarce internetowej można w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla używanych przez nas Cookies.