Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1.1. Sklep internetowy, znajdujący się pod adresem: sklep.taubenmedik.pl stanowi internetową formę realizacji sprzedaży dla odbiorców detalicznych.

1.2. Sklep sklep.taubenmedik.pl prowadzony jest przez firmę:
Animal Medik Jarosław Kuś Kalina Kuś S.C.. NIP: 4980263778, REGON 243595396
Adres siedziby spółki oraz Biura Obsługi Klienta oraz adres do korespondencji: 41-940 Piekary Śląskie ul Bytomska 223
Numer konta bankowego: Bank WBK 94109025900000000123702793

1.3. Zakup w sklepie internetowym sklep.taubenmedik.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.4. Nieodłączną częścią Regulaminu sklepu jest Polityka Prywatności i Cookie

II. Procedura składania i realizacji zamówień

2.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia (dane zamawiającego, adres, dane kontaktowe w tym w szczególności email i telefon, sposób dostawy, formę płatności).

2.2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

2.3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

2.4. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

2.5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

2.6. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

2.7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep.taubenmedik.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2.8. Firma wystawia rachunek lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

2.9. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie sklepu (po wcześniejszym umówieniu).

III. Odstąpienie od umowy, zwrot, wymiana towaru, reklamacja

3.1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

Wzór odstąpienia od umowy, dostępny na stronie UOKiK:

https://uokik.gov.pl/download.php?id=780

można dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na dane adresowe podane w 1.2. niniejszego regulaminu.

3.2. Nieużywany towar może być dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na koszt Kupującego.

3.3. Zwrot, wymiany towaru dokonywany jest na koszt Kupującego.

3.4. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie - dane adresowe podano w 1.2. niniejszego regulaminu.

3.5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3.6. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

3.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty przesyłki są zwracane.

3.8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji klient może odebrać towar osobiście lub zamówić przesyłkę na własny koszt.

3.9. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.